Gia hạn Giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài như thế nào?

Ngày hỏi:21/12/2016

Gia hạn Giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang mở một địa điểm hoạt động kinh doanh những trò chơi điện tử có thưởng cho du khách nước ngoài đến chơi nhưng hiện nay giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của tôi đã hết hạn và tôi muốn gia hạn thêm để hoạt động, nên tôi có một thắc mắc kính mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập. Gia hạn Giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Ngọc Hân (093***)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Gia hạn Giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài được quy định tại Khoản 3 Điều 23 Nghị định 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài như sau:

a) Các doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hết thời hạn theo quy định tại Nghị định này, nếu có nhu cầu tiếp tục kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng thì tối thiểu sáu (06) tháng trước khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hết thời hạn phải tiến hành xin gia hạn. Thời gian gia hạn trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp nhưng không được vượt quá thời hạn của Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tối đa không quá mười (10) năm kể từ ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được gia hạn.

b) Điều kiện được gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, bao gồm:

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh còn hiệu lực tối thiểu là sáu (06) tháng trước khi làm đơn xin gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;

- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh quy định tại Điểm a, b, c và d Khoản 3 Điều 19 của Nghị định này;

- Đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo kết luận của cơ quan kiểm tra đối với các đợt kiểm tra định kỳ theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 của Nghị định này;

Về hồ sơ gia hạn giấy Chứng nhận được hướng dẫn bởi Điều 15 Thông tư 11/2014/TT-BTC

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về gia hạn Giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 86/2013/NĐ-CP

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin