Quyền và nghĩa vụ của người quyết định đầu tư xây dựng trong việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:28/11/2016

Quyền và nghĩa vụ của người quyết định đầu tư xây dựng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm việc cho một công ty chuyên về thiết kế xây dựng. Tôi có một thắc mắc mong được Ban biên tập tư vấn. Quyền và nghĩa vụ của người quyết định đầu tư xây dựng được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Quốc Huy (huy****@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Quyền và nghĩa vụ của người quyết định đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 30 Nghị định 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng như sau:

1. Người quyết định đầu tư có các quyền sau đây:

a) Phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, tổng mức đầu tư điều chỉnh và dự toán xây dựng công trình điều chỉnh;

b) Quyết định giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, hình thức hợp đồng;

c) Chấp thuận thực hiện lựa chọn tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng để thực hiện thẩm tra tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt;

d) Các quyền khác liên quan đến quản lý chi phí theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Người quyết định đầu tư có nghĩa vụ sau đây:

a) Đảm bảo đủ nguồn vốn đầu tư để thanh toán cho dự án, công trình theo thời gian, tiến độ đã được phê duyệt;

b) Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư theo đúng thời hạn quy định;

c) Các nghĩa vụ khác liên quan đến quản lý chi phí theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trên đây là quy định về Quyền và nghĩa vụ của người quyết định đầu tư xây dựng. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 32/2015/NĐ-CP.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.