Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:15/11/2016

Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm việc trong lĩnh vực xây dựng. Tôi có một thắc mắc mong được Ban biên tập tư vấn. Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Thái Hùng (hung****@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng được quy định tại Điều 15 Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng như sau:

- Căn cứ thực hiện khảo sát xây dựng.

- Quy trình và phương pháp khảo sát xây dựng.

- Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng, đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình.

- Khối lượng khảo sát xây dựng đã thực hiện.

- Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau khi thí nghiệm, phân tích.

- Các ý kiến đánh giá, lưu ý, đề xuất (nếu có).

- Kết luận và kiến nghị.

- Các phụ lục kèm theo.

Trên đây là quy định về Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin