Vai trò của Chính phủ trong quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử

Ngày hỏi:09/11/2016

Vai trò của Chính phủ trong quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử được quy định như thế nào? Và được quy định ở đâu? Em tên là Lê Anh Thương (email: thu***gmail.com), hiện là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang học về giao dịch điện tử và muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp về vai trò của Chính phủ trong quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử. Em xin chân thành cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Vai trò của Chính phủ trong quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử đã được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 32 Luật Giao dịch điện tử 2005.

Theo đó, Chính phủ quy định cụ thể về các nội dung sau đây:

a) Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử;

b) Tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, nhân lực và các điều kiện cần thiết khác đối với hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử;

c) Nội dung và hình thức của chứng thư điện tử;

d) Thủ tục cấp, gia hạn, tạm đình chỉ, phục hồi và thu hồi chứng thư điện tử;

đ) Chế độ lưu trữ và công khai các thông tin liên quan đến chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử cấp;

e) Điều kiện, thủ tục để tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử nước ngoài có thể được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử tại Việt Nam;

g) Các nội dung cần thiết khác đối với hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về vai trò của Chính phủ trong quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Giao dịch điện tử 2005.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.