Các điều kiện để được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử

Ngày hỏi:09/11/2016

Các điều kiện để được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Thanh Hoàng (email: hoan***gmail.com). Hiện tôi đang có ý định thành lập công ty chuyên cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử. Tuy nhiên, tôi không rõ lắm về những điều kiện để được cung cấp dịch vụ này. Vì vậy xin Ban biên tập tư vấn giúp, xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Các điều kiện để được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử đã được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 32 Luật Giao dịch điện tử 2005.

Theo đó, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đủ nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp và nhân viên quản lý phù hợp với việc cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử;

b) Có đủ phương tiện và thiết bị kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn an ninh, an toàn quốc gia;

c) Đăng ký hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về các điều kiện để được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Giao dịch điện tử 2005.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.