Thủ tục chứng thực bản dịch

Ngày hỏi:08/11/2016

Em là sinh viên y khoa chuẩn bị tốt nghiệp tại Trung Quốc. Em cần phải về Việt Nam học thêm 1 năm, và trường yêu cầu cung cấp 01 bản sao bằng tốt nghiệp đại học có công chứng, đối với sinh viên tốt nghiệp đại học Y ở Trung Quốc phải kèm bản dịch có công chứng. Về bản dịch,em phải làm 1 bản dịch ở bên Trung Quốc rồi công chứng ở đó, hay về Việt Nam làm dịch và công chứng ở Việt Nam. Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Em xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Đây là thủ tục chứng thực chữ ký của người dịch. Bạn phải thực hiện thủ tục này tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Theo đó: Bạn có thể yêu cầu một người dịch văn bản cho bạn (hoặc chính bạn có thể dịch văn bản đó), sau đó đến Phòng Tư pháp - Ủy ban nhân dân cấp huyện để chứng thực chữ ký của người dịch trên bản dịch:

- Người dịch phải là người thông thạo tiếng nước ngoài cần dịch.

- Người dịch phải cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch.

- Việc chứng thực chữ ký của người dịch được thực hiện theo thủ tục chứng thực chữ ký được quy định tại Điều 17 của Nghị định này.

+ Cá nhân yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ sau đây: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác; Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký vào đó.

+ Người yêu cầu chứng thực phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực.

+Người thực hiện chứng thực phải ghi rõ ngày, tháng, năm chứng thực; địa điểm chứng thực; số giấy tờ tuỳ thân của người yêu cầu chứng thực, ngày cấp, nơi cấp; chữ ký trong giấy tờ, văn bản đúng là chữ ký của người yêu cầu chứng thực; sau đó ký và ghi rõ họ, tên và đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Trang đầu tiên của bản dịch phải được ghi rõ chữ "BẢN DỊCH" vào chỗ trống phía trên bên phải. Nếu bản dịch có từ hai trang trở lên thì phải đánh số trang theo thứ tự và phải đóng dấu giáp lai giữa các tờ. Bản dịch phải được đính kèm với bản sao của giấy tờ cần dịch.

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về chứng thực bản dịch. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 23/2015/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin