Giáo dục mầm non

Ngày hỏi:08/01/2016
Hiện tôi là giáo viên MN cao cấp được điều xuống lớp khuyết tật thì tôi được hưởng những gì? Người hỏi: nguyên quyan ( 15:30 08/01/2016)

Nội dung này được Ủy ban Nhân dân Tp.Hà Nội, Cổng thông tin điện tử tư vấn như sau:

Đối với vấn đề này, mời ông/bà tham khảo một số nội dung sau: Theo Khoản 2 Điều 29 Luật Người khuyết tật Luật số:51/2010/QH2012 năm 2010 quy định: Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tham gia giáo dục người khuyết tật, nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật được hưởng chế độ phụ cấp và chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ.

Tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật, quy định về chế độ phụ cấp, chính sách ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật như sau:

Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.