Về việc xác định chi phí được trừ khi tính Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày hỏi:22/09/2012
Công ty có đầu tư xây dựng một sân tenis phục vụ cho CB CNV, chi phí khấu hao có được tính trừ khi xác định thu nhận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

Nội dung này được Cục Thuế Vĩnh Long tư vấn như sau:

Căn cứ Điểm a, Khoản 2.2, Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) về chi phí khấu hao được trừ đối với tài sản cố định phục vụ người lao động:

“ Khoản 2.2:

a/ Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình nêu trên; bể chứa nước sạch, nhà để xe; xe đưa đón người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động; chi phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí mua sắm máy, thiết bị là tài sản cố định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế”.

Căn cứ vào các hướng dẫn trên, chi phí khấu hao của sân tenis do Công ty đầu tư phục vụ cho CB CNV được tính trừ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nguồn:

Trang thông tin Cục thuế Vĩnh Long

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Cục Thuế Vĩnh Long

  • Cục Thuế Vĩnh Long
  • Click để xem thông tin