Chính sách phòng, chống tác hại của thuốc lá của Nhà nước

Ngày hỏi:13/10/2016

Chính sách phòng, chống tác hại của thuốc lá của Nhà nước được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Hoài Nam có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau. Theo tôi nhận thấy, gần đây tình trạng nghiện thuốc lá của người dân, đặc biệt là giới trẻ đang tăng cao. Đây là một vấn đề rất lớn của toàn xã hội. Không biết nhà nước có chính sách gì để hạn chế việc này không ạ? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Chính sách phòng, chống tác hại của thuốc lá của Nhà nước được quy định tại Điều 4 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012 với những nội dung rất quan trọng như sau:

1. Xã hội hóa các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

2. Áp dụng chính sách thuế phù hợp để giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá.

3. Quy hoạch kinh doanh thuốc lá phải phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và từng bước giảm nguồn cung cấp thuốc lá, phù hợp với việc giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá.

4. Khuyến khích, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn, cai nghiện thuốc lá; nghiên cứu về tác hại của thuốc lá, các phương pháp cai nghiện thuốc lá; nghiên cứu và sản xuất thuốc cai nghiện thuốc lá; hợp tác, tài trợ cho phòng, chống tác hại của thuốc lá; người sử dụng thuốc lá tự nguyện cai nghiện thuốc lá.

5. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trồng cây thuốc lá, sản xuất thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá chuyển đổi ngành, nghề.

6. Khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Trên đây là quy định về chính sách phòng, chống tác hại của thuốc lá của Nhà nước. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012 để nắm rõ quy định này.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin