Trách nhiệm chi trả trợ cấp khi đơn vị cổ phần hóa?

Ngày hỏi:12/10/2016

Ông A làm việc tại công ty B từ năm 1984-2002, sau đó, Cty B cổ phần hóa, thành lập nhiều Cty con. Cty C là Cty con của Cty B. Ông A được chuyển đến làm việc tại Cty C. Năm 2015, Ông A chấm dứt HĐLĐ. Vậy Cty nào sẽ chi trả trợ cấp thôi việc cho Ông A từ năm 1999-2002. Vì hiện nay, Cty C chỉ chi trả cho Ông A trợ cấp từ năm 2002-2008 thôi.

Nội dung này được Văn phòng Luật sư Quốc Thái, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội tư vấn như sau:

Theo Khoản 2, Điều 9, Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH thì trách nhiệm của NSDLĐ kế tiếp (Cty C) sau khi chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp (Cty B) là đơn vị chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 hoặc trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 49 của BLLĐ đối với thời gian NLĐ làm việc thực tế cho mình và trợ cấp thôi việc đối với thời gian NLĐ làm việc thực tế tại doanh nghiệp trước khi chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản (kể cả thời gian làm việc tại khu vực nhà nước được tuyển dụng lần cuối vào doanh nghiệp chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản trước ngày 1.1.1995) khi NLĐ chấm dứt HĐLĐ.

Trong trường hợp có sử dụng tài sản của Cty B  để thành lập Cty C thì Cty C có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho ông A đối với thời gian ông A làm việc thực tế tại Cty B.

Nguồn:

Báo Lao Động

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Văn phòng Luật sư Quốc Thái, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội

  • Văn phòng Luật sư Quốc Thái, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
  • Click để xem thông tin