Tội cố ý hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản vì lý do công vụ của người bị hại?

Tội cố ý hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản vì lý do công vụ của người bị hại?

Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

Đây là trường hợp người phạm tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản với động cơ trả thù mà người bị trả thù ở đây là người thi hành một công vụ có liên quan đến quyền lợi của người phạm tội, vì đã thi hành công vụ nên mới bị hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Mối quan hệ với việc thi hành công vụ với hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, nhưng giữa việc thi hành công vụ của người bị hại với hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người phạm tội không có liên quan thì cũng không thuộc trường hợp vì lý do công vụ của người bị hại.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.