Bộ Tài chính có quyền phổ biến thông tin thống kê quốc gia nào?

Ngày hỏi:30/09/2016

Bộ Tài chính có quyền phổ biến thông tin thống kê quốc gia nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Sâm, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Theo tôi được biết là cơ quan nào cũng có trách nhiệm trong việc phổ biến thông tin thống kê nhà nước. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi là Bộ Tài chính có quyền phổ biến thông tin thống kê nào? Cảm ơn Ban biên tập.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Thẩm quyền công bố thông tin thống kê quốc gia của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được quy định cụ thể tại Điều 7 Nghị định 94/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thống kê, theo đó:

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có thẩm quyền phổ biến các thông tin thống kê sau:

- Phổ biến các thông tin thống kê thuộc thẩm quyền công bố của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

+ Chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành;

+ Kết quả tổng Điều tra thống kê quốc gia theo quy định.

+ Kết quả Điều tra thống kê trong chương trình Điều tra thống kê quốc gia được phân công thực hiện;

+ Kết quả Điều tra thống kê ngoài chương trình Điều tra thống kê quốc gia.

+ Niên giám thống kê ngành, lĩnh vực;

+ Thông tin thống kê ngành, lĩnh vực khác được phân công phụ trách.

- Phổ biến rộng rãi các thông tin thống kê nhà nước đã được cơ quan nhà nước khác công bố theo quy định.

- Ban hành và thực hiện lịch phổ biến thông tin thống kê nhà nước của các thông tin thống kê theo quy định.

- Ban hành quy chế phổ biến thông tin thống kê nhà nước áp dụng thống nhất trong bộ, ngành, lĩnh vực phụ trách.

Do đó, Bộ Tài chính cũng có các thẩm quyền trên theo quy định.

Trên đây là quy định về thẩm quyền của Bộ Tài chính trong việc phổ biến thông tin thống kê quốc gia. Để hiểu rõ, bạn nên tham khảo tại Nghị định 94/2016/NĐ-CP.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin