Cơ quan thống kê cấp tỉnh có trách nhiệm gì trong việc phổ biến thông tin thống kê nhà nước?

Ngày hỏi:30/09/2016

Cơ quan thống kê cấp tỉnh có trách nhiệm gì trong việc phổ biến thông tin thống kê nhà nước? Chào Ban biên tập, tôi là Lâm, là cán bộ thống kê tỉnh X, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Theo tôi được biết là cơ quan thống kê cấp tỉnh có trách nhiệm trong việc phổ biến thông tin thống kê nhà nước, nhưng không biết trách nhiệm đó như thế nào? Gồm những nội dung gì? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Trách nhiệm của cơ quan thống kê cấp tỉnh đối với việc phổ biến thông tin thống kê nhà nước được quy định cụ thể tại Điều 6 Nghị định 94/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thống kê, theo đó:

Cơ quan thống kê cấp tỉnh có trách nhiệm:

- Phổ biến các thông tin thống kê thuộc thẩm quyền công bố theo quy định của Luật thống kê, gồm thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

- Phổ biến rộng rãi các thông tin thống kê nhà nước đã được cơ quan nhà nước khác công bố theo quy định.

- Ban hành và thực hiện lịch phổ biến thông tin thống kê nhà nước của các thông tin thống kê.

Trên đây là quy định về trách nhiệm của cơ quan thống kê cấp tỉnh đối với việc phổ biến thông tin thống kê nhà nước. Để hiểu rõ, bạn nên tham khảo tại Nghị định 94/2016/NĐ-CP.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin