Cơ quan thống kê trung ương có thẩm quyền công bố thông tin thống kê nào?

Ngày hỏi:30/09/2016

Cơ quan thống kê trung ương có thẩm quyền công bố thông tin thống kê nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, em là cán bộ xã X. em có nghe nói về việc cơ quan thống kê trung ương phổ biến thông tin thống kê quốc gia nhưng em không biết là thông tin nào sẽ được công bố. Mong Ban biên tập giải đáp giúp em. Xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Các nội dung được công bố trong kỳ phổ biến thông tin thống kê quốc gia của cơ quan thống kê trung ương được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 94/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thống kê, theo đó:

 Phổ biến các thông tin thống kê thuộc thẩm quyền công bố theo quy định gồm:

- Chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

- Kết quả tổng Điều tra thống kê.

- Kết quả Điều tra thống kê trong chương trình Điều tra thống kê quốc gia được phân công thực hiện;

- Kết quả Điều tra thống kê ngoài chương trình Điều tra thống kê quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định theo quy định.

- Niên giám thống kê quốc gia;

- Phổ biến một số thông tin thống kê với thời gian cụ thể theo quy định.

Trên đây là quy định về nội dung được công bố trong kỳ phổ biến thông tin thống kê quốc gia của cơ quan thống kê trung ương. Để hiểu rõ, bạn nên tham khảo tại Nghị định 94/2016/NĐ-CP.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin