Đăng ký kết hôn nhưng không tổ chức đám cưới có hợp pháp hay không?

Ngày hỏi:06/08/2016

Đăng ký kết hôn nhưng không tổ chức đám cưới có hợp pháp hay không? Kim Tấn Hiền (Email: kimtan***@gmail.com)

Nội dung này được Luật sư Nguyễn Thạch Thảo – Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Thạch Thảo tư vấn như sau:

Tổ chức lễ cưới chỉ là phong tục, tập quán của người Việt Nam mà không phải là thủ tục bắt buộc để công nhận hai bên nam nữ có quan hệ hôn nhân.

Khoản 13 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: "Thời kỳ hôn nhân là khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, được tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân", chứ không phải tính từ ngày tổ chức lễ cưới.

Đồng thời, tại Khoản 1 Điều 9 Luật hôn nhân gia đình 2014 quy định "Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch. Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý".

Như vậy, việc anh đăng ký kết hôn ở cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng không làm đám cưới là hoàn toàn hợp pháp.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.