Trách nhiệm của Bộ Công thương trong hoạt động quản lý thị trường

Ngày hỏi:28/09/2016

Bộ Công thương có trách nhiệm gì trong hoạt động quản lý thị trường? Tôi là Quân, tôi đang tìm hiểu về vấn đề này nhưng không rõ cho lắm về phần quy định. Rất mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư ký luật. Xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trách nhiệm của Bộ Công thương trong hoạt động quản lý thị trường được quy định cụ thể tại Điều 41 Pháp lệnh quản lý thị trường 2016, theo đó:

Bộ Công thương có các trách nhiệm sau:

- Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước theo về lĩnh vực quản lý.

- Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chi tiết về tiêu chuẩn chức danh và đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm đối với công chức Quản lý thị trường; nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra của lực lượng Quản lý thị trường.

- Chủ trì tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền về tình hình thực hiện pháp luật về quản lý thị trường.

- Chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính và chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, địa phương có liên quan.

Trên đây là quy định về trách nhiệm của Bộ Công thương trong hoạt động quản lý thị trường. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Pháp lệnh quản lý thị trường 2016.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin