Trách nhiệm của Bộ Công Thương trong kinh doanh mũ bảo hiểm

Ngày hỏi:23/09/2016

Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Lê Anh. Em đang làm một tiểu luận về đề tài kinh doanh mũ bảo hiểm. Trong quá trình nghiên cứu, em thắc mắc trách nhiệm của Bộ Công Thương trong kinh doanh mũ bảo hiểm được qiu định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hiện nay, trách nhiệm của Bộ Công Thương trong kinh doanh mũ bảo hiểm đã được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 87/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó,  Bộ Công Thương có trách nhiệm như sau:

a) Chủ trì việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động phân phối mũ bảo hiểm. Trường hợp trong quá trình thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện có hành vi vi phạm thì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về điều kiện kinh doanh, chất lượng mũ bảo hiểm trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu theo quy định tại Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan;

b) Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan có liên quan thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về điều kiện kinh doanh, chất lượng mũ bảo hiểm trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu theo quy định tại Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Bộ Công Thương trong kinh doanh mũ bảo hiểm. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 87/2016/NĐ-CP.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin