Nội dung quyết định kháng nghị của viện kiểm sát trong tố tụng dân sự

Ngày hỏi:14/09/2016

Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát gồm những nội dung gì? Mong ban biên tập Thư ký luật giải đáp giúp tôi. Xin cám ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Nội dung quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát trong tố tụng dân sự được quy định tại khoản 1 Điều 279 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 như sau:

"1. Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát phải bằng văn bản và có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định kháng nghị và số của quyết định kháng nghị;

b) Tên của Viện kiểm sát ra quyết định kháng nghị;

c) Kháng nghị toàn bộ hoặc phần của bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật;

d) Lý do của việc kháng nghị và yêu cầu của Viện kiểm sát;

đ) Họ, tên của người ký quyết định kháng nghị và đóng dấu của Viện kiểm sát ra quyết định kháng nghị."

Ngoài ra khoản 2, khoản 3 Điều 279 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 còn quy định:

"2. Quyết định kháng nghị phải được gửi ngay cho Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng nghị để Tòa án cấp sơ thẩm tiến hành các thủ tục do Bộ luật này quy định và gửi hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp phúc thẩm theo quy định tại Điều 283 của Bộ luật này.

3. Kèm theo quyết định kháng nghị là tài liệu, chứng cứ bổ sung (nếu có) để chứng minh cho kháng nghị của Viện kiểm sát là có căn cứ và hợp pháp."

Trên đây là tư vấn về nội dung quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát trong tố tụng dân sự. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Bộ Luật tố tụng dân sự 2015. 

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin