18 tuổi có được hút thuốc lá?

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có quy định độ tuổi không được phép hút thuốc không? Khi được sử dụng thuốc lá, phải tuân thủ quy định như thế nào?

Nội dung này được Việt Báo tư vấn như sau:

Điều 9 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá nghiêm cấm: Người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá; sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá; bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi.

Khi qua tuổi 18, người sử dụng thuốc lá phải tuân thủ quy định: Không hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá; không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, người cao tuổi; giữ vệ sinh chung, bỏ tàn, mẩu thuốc lá đúng nơi quy định khi hút thuốc lá tại những địa điểm được phép hút thuốc lá (Điều 13).

Ngoài ra, những người không hút thuốc lá cũng cần có trách nhiệm trong phòng, chống tác hại của thuốc lá (Điều 7) bằng việc bảo đảm được thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình:

1. Được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá.

2. Yêu cầu người hút thuốc lá không hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá.

3. Vận động, tuyên truyền người

khác không sử dụng thuốc lá, cai nghiện thuốc lá.

4. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người có hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá.

5. Phản ánh hoặc tố cáo cơ quan, người có thẩm quyền không xử lý hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc 

Điều 9 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá nghiêm cấm: Người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá; sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá; bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi.

Khi qua tuổi 18, người sử dụng thuốc lá phải tuân thủ quy định: Không hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá; không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, người cao tuổi; giữ vệ sinh chung, bỏ tàn, mẩu thuốc lá đúng nơi quy định khi hút thuốc lá tại những địa điểm được phép hút thuốc lá (Điều 13).

Ngoài ra, những người không hút thuốc lá cũng cần có trách nhiệm trong phòng, chống tác hại của thuốc lá (Điều 7) bằng việc bảo đảm được thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình:

1. Được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá.

2. Yêu cầu người hút thuốc lá không hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá.

3. Vận động, tuyên truyền người

khác không sử dụng thuốc lá, cai nghiện thuốc lá.

4. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người có hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá.

5. Phản ánh hoặc tố cáo cơ quan, người có thẩm quyền không xử lý hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá

Nguồn:

Theo ViệtBáo

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Việt Báo

  • Việt Báo
  • Click để xem thông tin