Thu hồi đất khai hoang để làm bãi rác có đúng luật?

Ngày hỏi:28/03/2016

Gia đình tôi có mảnh ruộng khai phá từ rất lâu và hiện tại gia đình tôi vẫn đang sử dụng. Không có tranh chấp với bất kỳ ai. Hiện nay ủy ban xã có yêu cầu thu hồi mảnh ruộng đó để làm bãi rác thải, tuy nhiên không có bất kỳ khoản bồi thường nào Mảnh ruộng đó không có trong sổ đỏ của gia đình tôi, cho tôi hỏi nếu gia đình tôi không đồng ý thì có được không vì nếu để bãi rác ở đó ảnh hưởng đến nguồn nước sử dụng của các hộ gần đó cũng như gia đình tôi.

Nội dung này được Luật Giải Phóng tư vấn như sau:

Trường hợp của bạn mảnh ruộng đó không có trong sổ đỏ của gia đình bạn nên trước hết, bạn phải chứng minh được mảnh ruộng đó thuộc quyền sử dụng của gia đình bạn hay không?

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp này, được quy định tại khoản 2 Điều 101 Luật đất đai năm 2013 như sau:

“Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Nếu mảnh ruộng đáp ứng được các điều kiện theo quy định trên thì nếu gia đình bạn không đồng ý với quyết định thu hồi đất và có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì gia đình bạn có thể gửi đơn khiếu nại đến cơ qun nhà nước đã ra quyết định.

Việc giải quyết khiếu nại về đất đai được quy định tại Điều 204 Luật Đất đai năm 2013 như sau:

“Điều 204. Giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai

1. Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.

2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.”

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.