Ký hợp đồng thuê nhà bằng ngoại tệ có trái luật?

Ngày hỏi:22/04/2016

Tôi có nhà cho người nước ngoài thuê làm nhà ở. Đối tác ký hợp đồng với tôi là Đại sứ quán. Trong hợp đồng, đơn giá thuê nhà là tiền đô la Mỹ được quy đổi ra VNĐ tại thời điểm thanh toán theo tỷ giá ngân hàng nhà nước công bố. Như vậy, tôi có bị sai luật không?

Nội dung này được Luật Giải Phóng tư vấn như sau:

Qua nội dung bạn trình bày, hợp đồng cho thuê nhà ký kết giữa bạn và Đại sứ quán có đơn giá thỏa thuận bằng tiền USD và có điều khoản quy đổi ra VNĐ tại thời điểm thanh toán theo tỷ giá ngân hàng nhà nước công bố. Như vậy, việc thỏa thuận giá bằng USD trong trường hợp này chỉ mang ý nghĩa là đồng tiền định giá để bảo đảm ổn định giá trị của hợp đồng và thực tế việc thanh toán vẫn được thực hiện bằng VNĐ sau khi quy đổi từ USD ở mỗi kỳ thanh toán.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm b khoản 3 mục I nghị quyết 04/2003 của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ngày 27 tháng 5 năm 2003:

“…

3. Đối với hợp đồng kinh tế mà trong nội dung của hợp đồng các bên có thoả thuận giá cả, thanh toán bằng ngoại tệ cần phân biệt như sau:

…..

b. Nếu trong nội dung của hợp đồng kinh tế các bên có thoả thuận giá cả, thanh toán bằng ngoại tệ trong khi đó một hoặc các bên không được phép thanh toán bằng ngoại tệ, nhưng sau đó các bên có thoả thuận thanh toán bằng Đồng Việt Nam hoặc trong nội dung của hợp đồng kinh tế các bên thoả thuận sử dụng ngoại tệ làm đồng tiền định giá (để bảo đảm ổn định giá trị của hợp đồng) nhưng việc thanh toán là bằng Đồng Việt Nam, thì hợp đồng kinh tế không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Pháp lệnh HĐKT và do đó không bị coi là vô hiệu toàn bộ.”

Theo đó, hợp đồng cho thuê nhà nói trên không được xem là vi phạm điều cấm củapháp luật (điều 22 pháp lệnh ngoại hối) và có vẫn giá trị pháp lý ràng buộc các bên tham gia trong hợp đồng.

Nguồn:

Vicongly.com

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Luật Giải Phóng

  • Luật Giải Phóng
  • Click để xem thông tin