Chế độ đãi ngộ cho điều tra viên?

Ngày hỏi:14/12/2015

Tôi công tác trong lĩnh vực phòng chống ma túy 12 năm. Đến tháng 7 năm 2015 tôi mới đủ điều kiện và tiêu chuẩn bổ nhiệm Điều tra viên. Từ đó đến nay trách nhiệm của tôi nặng nề hơn, công việc vất vả hơn nhưng chế độ đãi ngộ của tôi bị giảm đi. Cụ thể: Tiền phụ cấp công vụ giảm từ 20% xuống còn 15% (trinh sát 20% nhưng điều tra viên được 15%). Tiền Định lượng là 1820.000đ bị cắt (trinh sát được nhưng điều tra viên không được). Trong khi đó tiền phụ cấp cho điều tra viên không có. Tôi phấn đấu 12 năm mới được bổ nhiệm điều tra viên, nhưng từ khi được bổ nhiệm mặc dù tôi không bị kỷ luật gì và vẫn công tác trong lĩnh vực phòng chống ma túy. Tôi hỏi phòng chính sách thì được trả lời là do chế độ? Vậy xin hỏi chế độ của Điều tra viên lĩnh vực ma túy là gì?

Nội dung này được Bộ Công an tư vấn như sau:

Về mức phụ cấp đặc thù đối với cán bộ phòng, chống tội phạm về ma túy: Tại công văn số 312/BCA-X11 ngày 16/2/2011 của Bộ hướng dẫn việc thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đã quy định: "Riêng Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng và Điều tra viên thuộc C47/PC47 và Đội, Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy được xác định là cán bộ trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy (mức 20%)". 

Như vậy, Điều tra viên trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp đặc thù mức 20%.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.