Hỏi về chế độ của bác sĩ pháp y trong lực lượng Công an nhân dân

Ngày hỏi:09/03/2016

HỎI VỀ CHẾ ĐỘ CỦA BÁC SĨ PHÁP Y TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN Về chế độ chính sách đối với bác sĩ pháp y trong công an theo Công văn số 3718/BCA-X11 và Hướng dẫn số 13859/X11-X33 ngày 27/11/2014 của Tổng cục XDLL CAND, chúng tôi thấy việc triển khai các công văn còn nhiều vướng mắc, không đồng bộ và các đơn vị chưa hiểu rõ về cách áp dụng vào thực tiễn. Theo đó, các bác sĩ công tác tại đơn vị đã triển khai Pháp y Công an được trợ cấp 3 tháng lương cơ sở/người/tháng và phụ cấp độc hại mức 4, hệ số 0,4 (bác sĩ trực tiếp làm công tác pháp y). Các bác sĩ công tác tại đơn vị chưa triển khai Pháp y Công an, một số được hưởng trợ cấp như trên (bác sĩ pháp y), một số hưởng trợ cấp 1 tháng lương cơ sở/người/tháng và phụ cấp độc hại mức 2, hệ số 0,2 (tương đương mức y công, kỹ thuật viên); thậm chí một số đơn vị (như đơn vị tôi, PC54 Công an tỉnh Ninh Thuận), bác sĩ còn chưa được nhận các mức trợ cấp trên. Vậy tôi muốn hỏi, các bác sĩ Công an như chúng tôi (Học viên Đại học Cảnh sát nhân dân gửi đào tạo bác sĩ tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, tốt nghiệp năm 2014 về công tác tại phòng PC54 các địa phương) có phải làm việc với vai trò bác sĩ pháp y (chưa là giám định viên pháp y)? Chúng tôi được hưởng trợ cấp và mức độc hại như thế nào đối với đơn vị đã có pháp y Công an và đơn vị chưa có pháp y Công an?

Nội dung này được Bộ Công an tư vấn như sau:

Căn cứ Công văn số 13859/X11-X33, ngày 27/11/2014 của Tổng cục III hướng dẫn thực hiện Công văn số 3718/BCA-X11, ngày 25/9/2013 của Bộ Công an: “Cán bộ trực tiếp làm công tác giám định pháp y... chỉ áp dụng đối với bác sĩ pháp y trực tiếp làm công tác khám nghiệm tử thi, mổ tử thi”. Do đó, nếu đồng chí Võ Quang Thái được Công an tỉnh phân công trực tiếp làm công tác khám nghiệm tử thi, mổ tử thi thì đồng chí sẽ được thực hiện chế độ quy định tại Công văn số  3718/BCA-X11,  ngày 25/9/2013 của Bộ: “Cán bộ trực tiếp làm công tác giám định pháp y: Bác sĩ làm công tác pháp y... được trợ cấp 03 tháng tiền lương cơ sở/người/tháng; được hưởng tiêu chuẩn nghĩ dưỡng mức I; được hưởng phụ cấp độc hại mức 4, hệ số 0,40”.

Nguồn:

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Bộ Công an

  • Bộ Công an
  • Click để xem thông tin