Khái niệm bảo hiểm nông nghiệp là gì ?

Ngày hỏi:21/10/2015

Khái niệm bảo hiểm nông nghiệp là gì ?

Nội dung này được Văn phòng Luật sư Ngô Gia tư vấn như sau:

BHNN thuộc nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ do tại khoản 2 Điều 7 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 (sửa đổi,bổ sung năm 2010) có quy định: “Bảo hiểm phi nhân thọbao gồm: …k) Bảo hiểm nông nghiệp…”.Có thể định nghĩa, bảo hiểm nông nghiệp là một nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ có đối tượng bảo hiểm là các rủi ro phát sinh trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và đời sống nông thôn, bao gồm những rủi ro gắn liền với: cây trồng, vật nuôi, vật tư, hàng hóa, nguyên liệu nhà xưởng.

Các loại rủi ro thường gặp trong nông nghiệp:

– Nhóm rủi ro liên quan đến thời tiết: là những rủi ro liên quan tới các hiện tượng thời tiết không được dự đoán và không thể dự đoán.

– Rủi ro liên quan đến sản xuất nông nghiệp: những rủi ro liên quan đến các nhân tố như: sâu bệnh, bệnh dịch ở cây trồng và vật nuôi…

– Rủi ro mang tính kinh tế: những rủi ro liên quan đến biến động của giá nông phẩm và các nguyên liệu đầu vào do sự biến động khó đoán của thị trường.

– Những rủi ro tài chính và hoạt động thương mại: những rủi ro này do sự tác động của các lĩnh vực sản xuất khác tới nông nghiệp.

– Những rủi ro liên quan đến thể chế: là những rủi ro xuất phát từ các chính sách nông nghiệp của nhà nước.

– Rủi ro về môi trường: những rủi ro do tác động tiêu cực của các hoạt động ngoại ứng ảnh hưởng đến môi trường sản xuất nông nghiệp.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Văn phòng Luật sư Ngô Gia

  • Văn phòng Luật sư Ngô Gia
  • Click để xem thông tin