Áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

Anh Minh (20 tuổi) nghiện ma túy và đã bị UBND cấp xã áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn. Tuy nhiên do anh không tự nguyện cai nghiện nên chính quyền tiếp tục áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng đối với anh. Cho rằng mình phải thực hiện nhiều quyết định hành chính cùng một lúc nên anh đã kiến nghị lên UBND cấp xã. Xin cho biết: việc áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng đối với anh Minh có đúng không?

Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 94/2010/NĐ-CP thì: đối tượng bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng là người nghiện ma túy cư trú tại cộng đồng nhưng không tự giác khai báo và không tự nguyện đăng ký cai nghiện tại gia đình hoặc cộng đồng.

Tuy nhiên, không áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng đối với các trường hợp sau:

- Người nghiện ma túy đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính (được thay thế bằng Luật Xử lý vi phạm hành chính);

- Người nghiện ma túy thuộc diện bị đưa vào cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính;

- Người nghiện ma túy đang bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú, tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, do anh Minh đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nên không thể đồng thời bị áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng. 

Nguồn:

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật

  • Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật
  • Click để xem thông tin