Thủ tục cấp sổ đỏ cho riêng vợ

Bố mẹ tôi cho riêng tôi một mảnh đất và bố mẹ tôi yêu cầu khi làm sổ đỏ chồng tôi không được hưởng cũng như sử dụng mảnh đất đó nhưng trong hộ khẩu của tôi thì chồng tôi là người đứng chủ hộ vậy xin hỏi luật gia tôi phải làm thế nào để mảnh đất đó chỉ tôi được đứng tên QSDĐ.

Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

Điều 32 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định về tài sản riêng của vợ chồng như sau: “1. Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng.

Tài riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại khoản 1 Điều 29 và Điều 30 của Luật này; đồ dùng, tư trang cá nhân.

2. Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung.”

Bố mẹ chị cho riêng chị một mảnh đất, do đó quyền sử dụng đất đối với diện tích đất này là tài sản riêng của chị. Việc chồng chị là chủ hộ không ảnh hưởng đến quyền sở hữu tài sản riêng này của chị.

Để chị được đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chị và bố mẹ cần thực hiện thủ tục đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại khoản 1 điều 106 Luật Đất đai năm 2003, người sử dụng đất được thực hiện quyền tặng cho quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

- Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

- Trong thời hạn sử dụng đất.

Trường hợp đã có đủ các điều kiện trên, chị có thể tới UBND cấp huyện nơi có đất để thực hiện thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 152 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.