Đăng ký bản quyền tác giả

Ngày hỏi:30/10/2015

Đăng ký bản quyền tác giả được quy định như thế nào?

Nội dung này được Văn phòng Luật sư Ngô Gia tư vấn như sau:

Xác lập quyền tác giả đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra là một thủ tục cần thiết để tránh sực xâm hại, sao chép ngoài ý muốn của các đối thủ cạnh tranh.  Việc đăng ký bản quyền tác giả sẽ tránh làm phát sinh nhưng tranh chấp không đáng có và nhằm bảo vệ quyền lợi của tác giả.

1. Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/ các đồng tác giả

– 03 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký.tác phẩm đã được công bố hay chưa.thời gian công bố

–  02 Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả.

–  Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả

–  Giấy uỷ quyền của tác giả/ các tác giả (theo mẫu)

–  Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai – 1 bản (theo mẫu). 

2. Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty)

–  03 bản mẫu tác phẩm gốc 

–  01 Giấy uỷ quyền của tổ chức công ty (theo mẫu) 

– 01 Bản sao công chứng chứng minh nhân dân (hoặc Chứng minh thư gốc nộp kèm để đối chiếu khi không có công chứng bản sao) của tác giả/các tác giả tác phẩm có xác nhận sao y bản chính

–  Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm của tác giả/ các tác giả cho chủ sở hữu tác phẩm (tổ chức, công ty) (1 bản) 

–  Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập có công chứng 

–  Giấy cam đoan của tác giả/các tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai (theo mẫu) 

–  Các thông tin khác: bút danh của tác giả.địa chỉ.số điện thoại và fax của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

Nguồn:

VP Luật sư Ngô Gia

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Văn phòng Luật sư Ngô Gia

  • Văn phòng Luật sư Ngô Gia
  • Click để xem thông tin