Giáo viên THCS hết thời gian tập sự mà vẫn hưởng 85% lương

Ngày hỏi:14/10/2015

Xin nhờ luật sư tu vẫn giúp. Toi là giáo vien Có bằng đại học trúng tuyển viên chức vào 1 trường THCS từ ngày 1/12/2013 phải tập sự 12 tháng ( tức là đến 30/11/2014) và được hưởng 85% lương hệ số 2,1. Đêns thời điểm hiện tại (15/10/2015) tôi vẫn chua có quyết định hết tập sự và vẫn hưởng 85% lương. Khi tôi hỏi hiệu trưởng và kế toán trường thì được trả lời chua có cong văn về. Trong khi các đồng nghiệp khác cũng trúng tuyển cùng thời điểm với toi ở các trường khác thì đẫ có quyết định họ nói là do kế toán của trường có đơn gửi len phòng nội vụ yêu cầu xác nhận hết thời gian tập sự. Toi có hỏi kế toán của trường toi thì được trả lời là kế toán không có trách nhiệm phải làm việc này mà phải đợi cong văn về. Xin hỏi luật sư: - trong trường hợp của tôi ai là người phải có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận hết thời gian tập sự cho tôi. - Từ tháng 12/2014 đến thời điểm này toi được hưởng mức lương nào. - tôi có bằng đại học nhưng được tính lương hệ số 2,1 là đúng hay sai. - Tháng 10/2014 toi có bằng thạc sĩ thì có được tính lương theo bằng không. (tôi công tác ở 1 trường THCS thuộc quận HAI BÀ TRƯNG Hà Nội)

Nội dung này được Luật sư Nguyễn Nhật Tuấn – Trưởng Văn phòng Luật sư Phú Vinh tư vấn như sau:

​Theo quy định tại Điều 23 về  Trình tự, thủ tục bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp khi hết thời gian tập sự tại Nghị định số  29/2012/NĐ-CP thì: 

1. Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản theo các nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định này. 

(Khoản 4 Điều 20 quy định: về nội dung tập sự:

a) Nắm vững quy định của Luật viên chức về quyền, nghĩa vụ của viên chức, những việc viên chức không được làm; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng; 


b) Trau dồi kiến thức và rèn luyện năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng; 

c) Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng. )


2. Người hướng dẫn tập sự có trách nhiệm nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với người tập sự bằng văn bản, gửi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá phẩm chất, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Nếu người tập sự đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì quyết định hoặc làm văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền quản lý viên chức ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. Nếu người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì thực hiện theo Khoản 1 Điều 24 Nghị định này. 

(khoàn 1 Điều 24 quy định về Chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người tập sự: 

Người tập sự bị chấm dứt Hợp đồng làm việc khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. )

Như vậy, trách nhiệm không phải là của kế toán nên bạn kiểm tra lại xem mình đã thực hiện đúng quy định hay chưa nhé.

Nguồn:

Theo Dân Luật

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Luật sư Nguyễn Nhật Tuấn – Trưởng Văn phòng Luật sư Phú Vinh

  • Luật sư Nguyễn Nhật Tuấn – Trưởng Văn phòng Luật sư Phú Vinh
  • Click để xem thông tin