Thời hạn sử dụng đất

Ngày hỏi:09/09/2015

Chào các Luật sư, Hiện tôi có hai Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất được cấp 1993, - Một sổ là đất nông nghiệp, trên sổ không ghi thời hạn sử đụng đất => Vậy thời hạn trong trường hợp này là đến khi nào? - Một sổ là đất nông nghiệp, thời hạn sử dụng ghi là lâu dài => Vậy thời hạn lâu dài đối với đất nông nghiệp có đúng không? Rất mong các luật sử tư vấn giúp tôi! Cám ơn các luật sử nhiều.

Nội dung này được Luật sư Đào Thị Liên, công ty Luật Tiền Phong tư vấn như sau:

Chào bạn,

1. Quy định của Luật Đất đai về thời hạn sử dụng đất

Năm 1993 nhà nước ban hành Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 15/10/1993, bạn không nói rõ thời điểm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên chúng tôi tạm phân định hai trường hợp như sau:

- Trước 15/10/1993, áp quy định của Luật Đất đai 1987, nhà nước giao đất cho chủ sử dụng với thời hạn sử dụng đất được quy định tại điều 14 Luật Đất đai và Điều 3 Nghị định 30-HĐBT hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 1987 cụ thể:

+ Giao đất ổn định lâu dài

+ Giao đất có thời hạn: từ 5 năm trở lên

+ Giao đất tạm thời: có thời hạn dưới 5 năm.

Việc giao đất ổn định lâu dài và việc giao đất có thời hạn chủ yếu áp dụng đối với những nơi đã xác định rõ quy hoạch sử dụng đất.

- Sau 15/10/1993, Luật Đất đai 1993 có quy định tại điều 20 về thời hạn sử dụng đất như sau:

Nhà nước giao đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài.

Thời hạn giao đất sử dụng ổn định lâu dài để trồng cây hàng năm, nuôi trồng thuỷ sản là 20 năm, để trồng cây lâu năm là 50 năm. Khi hết thời hạn, nếu người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục sử dụng và trong quá trình sử dụng đất chấp hành đúng pháp luật về đất đai thì được Nhà nước giao đất đó để tiếp tục sử dụng.

Như vậy, trong trường hợp cả 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn được cấp theo Luật Đất đai 1987 mà không ghi thời hạn sử dụng hoặc cho phép bạn sử dụng đất nông nghiệp với thời hạn lâu dài là không phù hợp với quy định của Luật Đất đai 1993.

2. Xác định thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013.

Điều 126 Luật Đất đai 2013 có hiệu lực từ ngày 1/7/2014 quy định:

Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp  là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định.

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn luật quy định mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

Trường hợp của bạn không quy định khoảng thời gian sử dụng đất cụ thể nên chúng tôi cho là chưa phù hợp với quy định hiện hành của nhà nước về thời gian sử dụng đất. Bạn liên hệ với văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện để xin hướng dẫn thủ tục xin điều chỉnh, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận đã được cấp cho phù hợp hoặc xin cấp đổi giấy chứng nhận theo mẫu hiện hành.

QUAY VỀ

Nguồn:

Theo Dân Luật

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.Người trả lời:

Luật sư Đào Thị Liên, công ty Luật Tiền Phong

  • Luật sư Đào Thị Liên, công ty Luật Tiền Phong
  • Click để xem thông tin