Hàng hóa, dịch vụ thiết yếu là gì?

Hàng hóa, dịch vụ thiết yếu là gì?

Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý: Điều 4 Luật giá 2012

Hàng hóa, dịch vụ thiết yếu là những hàng hóa, dịch vụ không thể thiếu cho sản xuất, đời sống, quốc phòng, an ninh, bao gồm: nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, dịch vụ chính phục vụ sản xuất, lưu thông; sản phẩm đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người và quốc phòng, an ninh.

Bạn có thể tham khảo thêm tại: Hàng hóa, dịch vụ thiết yếu là những hàng hóa, dịch vụ nào?

Nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế thuộc Danh mục hàng dự trữ quốc gia

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.