Cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài bao gồm cơ quan nào?

Cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài bao gồm cơ quan nào?

Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý: Điều 3 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014

Cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài bao gồm quan đại diện hoặc cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự.

Nguồn:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

  • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  • Click để xem thông tin