Chấm dứt HĐLD

Ngày hỏi:30/11/2015

Cho em hỏi: trường hợp người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo khoản 10 điều 36 luật lao động vi phạm khoản 3 điều 44 luật lao động thi người lao động có được hưởng những quyền lợi gì không, nếu có thì yêu cầu giải quyết khiếu nại tại cơ quan nào. xin luật sư tư vấn cho em được biết, xin cảm ơn!

Nội dung này được Luật sư Nguyễn Nhật Tuấn – Trưởng Văn phòng Luật sư Phú Vinh tư vấn như sau:

Chào bạn,

Trường hợp người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo khoản 10 điều 36 Bộ luật lao động nhưng vi phạm khoản 3 điều 44 Bộ luật lao động thì xem như người sử dụng lao động đơn phương  chấm dứt hợp đồng trái pháp luật. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì phải có trách nhiệm thực hiện:

1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Người lao động rơi vào trường hợp này phải khởi kiện ra tòa án để giải quyết mà không cần thông qua bước hòa giải cấp cơ sở.

Thân chào

 

Nguồn:

Theo Dân Luật

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Luật sư Nguyễn Nhật Tuấn – Trưởng Văn phòng Luật sư Phú Vinh

  • Luật sư Nguyễn Nhật Tuấn – Trưởng Văn phòng Luật sư Phú Vinh
  • Click để xem thông tin