Trình tự thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH

Ngày hỏi:05/12/2014

Công ty tôi đang hoạt động dưới hình thức là công ty cổ phần, gồm 4 thành viên. Trong đó 3 thành viên là cá nhân và 1 thành viên là công ty TNHH. Bây giờ tôi muốn làm thủ tục chuyển đổi sang công ty TNHH.  Hỏi: Trình tự thủ tục như thế nào?

Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

Hồ sơ gồm:

A. Thành phần hồ sơ
1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật ký (mẫu quy định);
2- Quyết định bằng văn bản về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Đại hội đồng cổ đông (mẫu tham khảo);
3- Bản sao biên bản họp về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Đại hội đồng cổ đông (mẫu tham khảo).
5- Danh sách thành viên (mẫu quy định);
6- Điều lệ công ty chuyển đổi (mẫu tham khảo);
7- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của thành viên, người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật:
7.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
7.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu.
7.3- Thành viên là tổ chức:
- Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).
- Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 7.1 và 7.2 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp).
8- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
9- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
10- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.