Tính ngày nghỉ phép cho bảo vệ cơ quan trước khi nghỉ việc

Ngày hỏi:06/11/2014

Kính chào các luật sư, Cho mình hỏi trong đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực hàng hải có 1 người làm bảo vệ lâu năm xin nghỉ việc, trước khi nghỉ việc mình phải tính số ngày nghỉ phép để giải quyết các ngày phép năm cho bảo vệ này. Như vậy, ngày nghỉ phép của các năm trước khi nghỉ việc tại một đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực hàng hải sẽ tính như thế nào ạ? Một năm sẽ được tính nhiêu ngày phép để giải quyết đơn thôi việc? Khi còn đang làm bảo vệ cho cơ quan thì cứ 1 năm làm việc các bảo vệ ở đây được hưởng 30 ngày nghỉ phép... còn lúc nghỉ việc mình không biết sẽ tính ngày phép để giải quyết chế độ thôi việc cho bảo vệ này nhu thế nào?

Nội dung này được Luật sư Đinh Thị Quỳnh Như - Văn phòng Luật sư An Luật tư vấn như sau:


Căn cứ khoản 1 Điều 111 Bộ luật Lao động 2012 thì cách tính số ngày nghỉ phép hằng năm của người lao động được quy định như sau:
- 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
- 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;
- 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.
Ngoài ra, căn cứ Điều 112 Bộ luật Lao động 2012 thì số ngày nghỉ phép năm còn được cộng thêm theo quy định như sau: "Cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 111 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày".
Ngoài các quy định của Bộ luật Lao động thì không có bất cứ quy định riêng nào về cách tính số ngày nghỉ phép hằng năm cho người lao động tại đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực hàng hải.
Theo khoản 1 Điều 4 Bộ luật Lao động 2012 thì Nhà nước khuyến khích những thoả thuận bảo đảm cho người lao động có những điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động.
Do đó, trong trường hợp này, số ngày nghỉ phép hằng năm của các năm trước khi nghỉ việc được tính là 30 ngày. Và căn cứ khoản 1 Điều 114 Bộ luật Lao động 2012 thì khi giải quyết đơn thôi việc, người lao động sẽ được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ trong tổng số 30 ngày phép/năm.
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.