Người lao động mua cổ phiếu của công ty

Ngày hỏi:21/09/2014

Chào Luật sư, Tôi muốn hỏi khi doanh nghiệp bán cổ phiếu ưu đãi cho người lao động thì " Người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa" có nghĩa là sao và lao động có tên trong danh sách lao động nghỉ dôi dư có được phép mua cổ phiếu ưu đãi không? Cảm ơn Luật sư ./.

Nội dung này được Luật sư Đinh Thị Quỳnh Như - Văn phòng Luật sư An Luật tư vấn như sau:

Theo Điều 4 Thông tư 33/2012/TT-BLĐTBXH quy định:

"Căn cứ phương án sử dụng lao động đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện giải quyết các chế độ, chính sách đối với người lao động như sau:

1. Chính sách mua cổ phần với giá ưu đãi

Người lao động quy định tại khoản 1 (kể cả người được tuyển dụng trước ngày 30 tháng 8 năm 1990 mà chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động; người đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật, chờ việc theo quyết định của giám đốc doanh nghiệp) và khoản 2 Điều 2 Thông tư này, có tên trong danh sách lao động thường xuyên (có hưởng lương, có đóng bảo hiểm xã hội, kể cả người đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, đang nghỉ việc hưởng chế độ ngắn hạn, nếu có) của doanh nghiệp cổ phần hóa tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp được mua cổ phần với giá ưu đãi theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP."

Như vậy, "người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa" có nghĩa là người lao động có hưởng lương, có đóng bảo hiểm xã hội, kể cả người đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, đang nghỉ việc hưởng chế độ ngắn hạn, nếu có.
Ngoài ra, không có quy định pháp luật nào quy định người lao động thuộc danh sách lao động nghỉ dôi dư được quyền mua cổ phần giá ưu đãi khi doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Luật sư Đinh Thị Quỳnh Như - Văn phòng Luật sư An Luật

  • Luật sư Đinh Thị Quỳnh Như - Văn phòng Luật sư An Luật
  • Click để xem thông tin