Thời gian nghỉ ốm có được tính trong thời gian chờ giải quyêt nghỉ việc

Ngày hỏi:06/05/2014

Tôi đơn phương chấm dứt HĐLĐ (không xác định thời hạn) từ ngày mùng 1- 4 - 2014 bằng văn bản và đã được xí nghiệp chấp thuận .Trong thời gian 45 ngày chờ xí nghiệp giải quyết tôi vẫn đi làm bình thường, nhưng do tôi bị ốm (có giấy nghỉ ốm của bác sĩ) vậy thời gian nghỉ ốm này tôi có được tính trong 45 ngày chờ giải quyết nghỉ việc không ? Xi nghiệp nói là chỉ tính 45 ngày làm việc chứ không tính vào những ngày nghỉ ốm như vậy là đúng hay sai?

Nội dung này được Luật sư-Thạc sỹ luật học Phạm Thành Tài - Giám đốc Công ty luật Phạm Danh – Đoàn luật sư TP Hà Nội. tư vấn như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 38 bộ luật lao động năm 2012 quy định

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Thời gian 45 ngày báo trước được tính là ngày làm việc không kể ngày nghỉ, ngày lễ. Trường hợp của bạn, thời gian bạn bị ốm không được tính vào thời gian báo trước, việc giải thích như trên của xí nghiệp là chính xác.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Luật sư-Thạc sỹ luật học Phạm Thành Tài - Giám đốc Công ty luật Phạm Danh – Đoàn luật sư TP Hà Nội.

  • Luật sư-Thạc sỹ luật học Phạm Thành Tài - Giám đốc Công ty luật Phạm Danh – Đoàn luật sư TP Hà Nội.
  • Click để xem thông tin