Phiên họp của Ủy ban nhân dân là gì?

Phiên họp của Ủy ban nhân dân là gì?

Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

Phiên họp của Ủy ban nhân dân là Hình thức hoạt động tập thể của Ủy ban nhân dân. Phiên họp là hình thức hoạt động quan trọng nhất của Ủy ban nhân dân.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.