Thanh tra nhà nước về lao động là gì?

Thanh tra nhà nước về lao động là gì?

Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

Thanh tra nhà nước về lao động là Hệ thống cơ quan hành chính nhà nước có chức năng xem xét, kiểm tra việc thực hiện chính sách lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị sử dụng lao động.

Thanh tra về việc chấp hành các quy định về lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; điều tra tai nạn lao động và những vi phạm tiêu chuẩn vệ sinh lao động; tham gia xây dựng và hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn an toàn vệ sinh lao động; giải quyết khiếu nại, tố cáo lao động; xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền.

Nguồn:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

  • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  • Click để xem thông tin