Thay đổi không sang nhượng cổ phần

Ngày hỏi:11/01/2014

Xin chào luật sư, xin phép cho tôi được hỏi.Trước đây tôi có tham gia với 4 người nữa thành lập công ty cổ phần.Sau hơn 6 tháng kinh doanh kg hiệu quả,người đứng đầu công ty (vốn cao nhất) đồng ý bán cổ phần và tôi là người đứng ra mua. Thoả thuận mua bán sang nhượng cổ phần có đầy đủ 4 thành viên kia làm chứng, có đầy đủ chữ ký biên bản họp và hợp đồng mua bán đều có người làm chứng. Tôi đã thực hiện đúng thủ tục chuyển tiền thanh toán, và đến ngày 10/02/2014 này là hoàn tất. Trong HĐ sang nhượng có ghi rõ nếu 1 trong 2 bên nếu có thay đổi không sang nhượng sẽ mất cọc và bồi thường gấp đôi số cọc mà bên kia đã thanh toán. Xin cho hỏi tôi làm vậy có đúng kg. Xin cám ơn luật sư

Nội dung này được Luật sư Đào Thị Liên, công ty Luật Tiền Phong tư vấn như sau:

Có thể hiểu bạn và người bán đã có thỏa thuận đặt cọc để ký và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, theo đó bạn đã đặt cọc cho bên bán 100% giá trị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, thời gian thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần được tính kể từ ngày hai bên ký hợp đồng cho đến hết ngày 10/2/2014. Trong khoảng thời gian này mà bên nào thay đổi cũng bị phạt tiền với mức bằng với giá trị hợp đồng.

Nếu các thông tin bạn cung cấp đúng như vậy thì việc đặt cọc đó hoàn toàn hợp pháp và có hiệu lực ràng buộc hai bên. 

Pháp luật về doanh nghiệp quy định, việc chuyển nhượng cổ phần được coi là hoàn tất khi hợp đồng chuyển nhượng được công ty phát hành cổ phần xác nhận, thực hiện việc thay đổi thông tin cổ đông trong sổ cổ đông công ty. Hai bên (đặc biệt là bên bán) có trách nhiệm liên hệ với công ty để đề nghị công ty xác nhận vào hợp đồng và thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu cho bên mua trong sổ cổ đông công ty. Khi công ty hoàn tất thủ tục này có nghĩa là việc chuyển nhượng được hoàn tất. Bạn đối chiếu mốc thời gian hai bên ấn định và thực tế thực hiện để đánh giá được chính xác hành vi "thay đổi", không bán hoặc không mua nữa để có căn cứ phạt cọc nhé.

QUAY VỀ

Nguồn:

Theo Dân Luật

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.Người trả lời:

Luật sư Đào Thị Liên, công ty Luật Tiền Phong

  • Luật sư Đào Thị Liên, công ty Luật Tiền Phong
  • Click để xem thông tin