Hiệu lực theo không gian của văn bản quy phạm pháp luật là gì?

Hiệu lực theo không gian của văn bản quy phạm pháp luật là gì?

Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

Hiệu lực theo không gian của văn bản quy phạm pháp luật là Tính bắt buộc thi hành của văn bản quy phạm pháp luật đối với các chủ thể pháp luật trong khoảng không gian mà trong đó pháp luật tác động lên các quan hệ xã hội.

Dựa vào hiệu lực theo không gian có thể chia các văn bản quy phạm pháp luật ra thành hai loại: Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trong phạm vi cả nước là văn bản của cơ quan nhà nước trung ương và văn bản pháp luật có hiệu lực trong phạm vi từng địa phương là văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.

Ngoài ra, một số quy định của Hiến pháp và Bộ luật hình sự cũng có hiệu lực vượt ra ngoài biên giới quốc gia.

Nguồn:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

  • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  • Click để xem thông tin