Hỏi về thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất

Ngày hỏi:07/11/2013

Hiện tại nhà em đang có 01 mảnh đất có diện tích khoảng 450m2 từ năm 1993 được Công ty cấp theo chế độ của toàn bộ CBCNV,  nhưng cho đến nay toàn bộ hồ sơ pháp lý và thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất vẫn đang ở trên xã mà vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Nhưng đến nay toàn bộ CBCNV Công ty em vận chưa được cấp sổ đỏ và bây giờ có đợt cấp sổ thì mọi người đều được hết chỉ còn lại khu đất nhà em và một nhà hàng xóm nữa chưa được cấp ạ. Vậy luật sư cho em hỏi mình cần phải thế nào để được cấp sổ đỏ ạ? Cảm ơn luật sư!

Nội dung này được Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội tư vấn như sau:

Để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì gia đình bạn cần làm đơn xin cấp GCN QSD đất và các giấy tờ về quyền sử dụng đất đến UBND cấp xã để được xem xét. UBND xã sẽ lập hội đồng xét duyệt. Nếu hồ sơ xin cấp GCN QSD đất của gia đình bạn được thông qua thì sẽ niêm yết công khai 30 ngày, sau đó chuyển đến Phòng tài nguyên và môi trường để làm thủ tục cấp GCN QSD đất. Nếu hồ sơ của bạn không được thông qua thì UBND xã sẽ thông báo và bạn có quyền khiếu nại.
Do vậy bạn cần liên hệ với UBND xã để biết lý do.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

  • Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội
  • Click để xem thông tin