Điều tra viên là gì?

Điều tra viên là gì?

Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

Điều tra viên là Người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để làm nhiệm vụ điều tra hình sự.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.