Người phụ thuộc được giảm trừ khi tính thuế TNCN

Ngày hỏi:03/06/2014
Trường hợp có con đi học ở nước ngoài theo diện tự túc (bản thân con chưa có thu nhập) thì bố mẹ có được giảm trừ cho người phụ thuộc không?

Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên tư vấn như sau:

Tại điểm d.1.2 ý d khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi bổ sung, một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sủa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định các khoản giảm trừ

“Điều 9. Các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều này là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh. Cụ thể như sau:

d) Người phụ thuộc bao gồm:

….

d.1.3) Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng”.

Theo quy định trên, con đang theo học Đại học ở nước ngoài không có thu nhập thì được tính giảm trừ người phụ thuộc vàothu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh.

Nguồn:

Trang thông tin Cục thuế Thái Nguyên

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên

  • Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên
  • Click để xem thông tin