Hành chính là gì?

Hành chính là gì?

Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

Hành chính là Hoạt động dưới sự lãnh đạo của bộ máy nhà nước cao nhất là chính phủ để tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục của các cơ quan nhà nước.

Thi hành pháp luật hành chính, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị nhằm quản lí, bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục của cơ quan, đơn vị.

vd: Công tác hành chính văn thư.

Nguồn:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

  • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  • Click để xem thông tin