Hiến pháp cứng là gì?

Hiến pháp cứng là gì?

Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

Hiến pháp cứng là Hiến pháp mà việc sửa đổi phải theo một trình tự riêng, có khi phải thành lập một tổ chức phụ trách và phải được đa số đại biểu của nghị viện, quốc hội biểu quyết tán thành

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.