Hiến pháp khâm định là gì?

Hiến pháp khâm định là gì?

Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

Hiến pháp khâm định là Hiến pháp do vua ban, vua định ra, văn bản do vua thừa nhận cho thần dân một số quyền.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.