Quyết định kỷ luật là gì?

Quyết định kỷ luật là gì?

Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

Quyết định kỷ luật là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng một trong các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chứcthuộc quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.