Đăng ký quyền sử dụng đất là gì?

Đăng ký quyền sử dụng đất là gì?

Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

Đăng ký quyền sử dụng đất là Thủ tục kê khai, đăng ký chính xác, trung thực tình hình, hiện trạng sử dụng đất của các chủ sử dụng đất đối với các thông tin về diện tích, loại hạng đất, nguồn gốc đất đai theo nhiều mẫu phiếu kê khai, vào sổ sách địa chính với sự hướng dẫn của cơ quan thực hiện đăng ký, thống kê đất đai.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

  • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  • Click để xem thông tin