Ủy ban nhân dân là gì?

Ủy ban nhân dân là gì?

Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý: Hiến pháp 2013

Ủy ban nhân dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Ở Việt Nam, Ủy ban nhân dân là khái niệm được dùng từ khi có Hiến pháp năm 1980 đến nay.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.