Loay hoay chia tài sản thừa kế khi có một người mất tích

Ngày hỏi:11/09/2015

Bố mẹ tôi có tài tài sản chung là hơn 1 hecta đất nông nghiệp và một ngôi nhà. Bố tôi đã mất vào tháng 3 năm 2013 và không để lại di chúc. Bố mẹ tôi chỉ có mình tôi là con ruột và một người con nuôi. Người con nuôi này đã bỏ nhà đi từ lâu, không có liên lạc và bị Tòa án tuyên bố mất tích. Người con nuôi này còn có vợ và hai người con. Nhờ luật sư cho tôi biết, việc phân chia di sản thừa kế của bố tôi sẽ được thực hiện như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn luật sư.

Nội dung này được Luật sư Nguyễn Văn Thanh – Giám đốc Công ty luật Thái An tư vấn như sau:

Do bố bạn chết không để lại di chúc nên di sản thừa kế của bố bạn sẽ được chia theo pháp luật.

Căn cứ Điều 676 Bộ luật dân sự 2005 bạn, mẹ bạn cùng ở hàng thừa kế thứ nhất. Bố mẹ bạn có nhận một người làm con nuôi, từ thông tin bạn trình bày tôi cho rằng thủ tục nhận con nuôi là hợp pháp.

Trước khi bố bạn chết, người con nuôi này đã bị Tòa án tuyên bố là mất tích. Vì vậy, theo quy định của pháp luật, người con nuôi của bố mẹ bạn cũng là đồng thừa kế với bạn và mẹ bạn. Điều kiện để cả bạn, mẹ bạn và người con nuôi của bố mẹ bạn đều phải không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 643 Bộ luật dân sự năm 2005 dưới đây:

Người không được quyền hưởng di sản:

a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻhoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, huỷ di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Những người quy định tại khoản 1 Điều này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.

Trong trường hợp này, di sản thừa kế mà bố bạn để lại sẽ được chia đều cho ba người là bạn, mẹ bạn và người con nuôi của bố mẹ bạn.

Tại thời điểm này, người con nuôi đã bị Tòa án tuyên bố mất tích thì theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 75 Bộ luật dân sự năm 2005, bạn và mẹ bạn có thể yêu cầu Tòa án giao phần di sản thừa kế mà người con nuôi đó được hưởng để quản lý.

- Trường hợp người con nuôi đó trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích. Người đó trở về được nhận lại tài sản do người quản lý tài sản là bạn và mẹ bạn chuyển giao sau khi đã thanh toán chi phí quản lý.

- Trường hợp sau ba năm (kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tíchcủa Tòa án có hiệu lực pháp luật) mà vẫn không có tin tức xác thực người con nuôi của bố mẹ bạn còn sống thì bạn và mẹ bạn có thể yêu cầu tòa án ra quyết định tuyên bố người con nuôi đó đã chết theo quy định tại Điều 81 Bộ luật dân sự năm 2005. Khi đó, phần tài sản của người con nuôi này sẽ trở thành di sản của người chết và được chia thừa kế theo quy định pháp luật.

Nguồn:

Báo điện tử Người đưa tin

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Luật sư Nguyễn Văn Thanh – Giám đốc Công ty luật Thái An

  • Luật sư Nguyễn Văn Thanh – Giám đốc Công ty luật Thái An
  • Click để xem thông tin